Tygodnik Poradnik Rolniczy

Blanka Chudzińska-Słoma

Dyrektor działu Reklama & Media Solutions
Tel. 61 886 29 24
Kom. 698 633 648
b.sloma@pwr.agro.pl

Renata Polcyn-Woźna

Dyrektor działu reklamy Tygodnika Poradnika Rolniczego
Tel. 61 869 06 83
Kom. 501 369 474   
r.polcyn@tygodnik-rolniczy.pl

Ewa Turecka

Zastępstwo: Marzena Wieczorek
Tel. 61 869 06 98
marzena.wieczorek@tygodnik-rolniczy.pl

Marzena Wieczorek

Marzena Wieczorek
Tel. 61 869 06 98
marzena.wieczorek@tygodnik-rolniczy.pl

Andżelika Golon

Zastępstwo: Joanna Płóciennik
Tel. 61 886 29 74
j.plociennik@tygodnik-rolniczy.pl

Joanna Płóciennik

Joanna Płóciennik
Tel. 61 886 29 74
j.plociennik@tygodnik-rolniczy.pl

Karolina Proniczew

Tel. 61 886 29 27   
Kom. 605 099 209
k.proniczew@tygodnik-rolniczy.pl

Sylwia Idziaszek-Kęska

Tel. 61 886 29 41
Kom. 502 709 688
s.keska@tygodnik-rolniczy.pl

Aneta Lewicka

Tel. 61 886 29 40   
a.lewicka@tygodnik-rolniczy.pl

Magdalena Śpiewak

Tel. 61 886 29 52   
Kom. 791 804 144
m.spiewak@pwr.agro.pl

Agata Kozłowska

Tel. 61 886 29 32   
a.kozlowska@tygodnik-rolniczy.pl

Sylwia Disterheft

Tel. 61 869 06 18
s.disterheft@tygodnik-rolniczy.pl

Magdalena Łukaszewska

Zastępstwo: Karolina Proniczew

Tel. 61 886 29 27   
Kom. 605 099 209
k.proniczew@tygodnik-rolniczy.pl

Marta Wilk

Tel. 61 886 29 15
m.wilk@tygodnik-rolniczy.pl

Agata Chojnacka-Królak

Dyrektor ds. reklamy internetowej
Tel. 61 886 29 26
Kom. 783 294 941   
a.chojnacka@pwr.agro.pl

Angelina Łukomska

Reklama internetowa
tel. kom. (+48 61) 886 29 86
a.lukomska@pwr.agro.pl

 

Mariusz Wróblewski

Dział grafiki
Tel. 61 886 29 09
m.wroblewski@topagrar.com.pl